Dotace a finanční podpora

V roce 2023 obdržel náš Sportovní klub SEVER BRNO, z.s. tyto dotace:

Národní sportovní agentura

Můj klub 2023 372 384,- Kč

Statutární město Brno

Podpora sportu pro rok 2023 – Podpora provozu sportovišť 78 000,- Kč
Podpora sportu pro rok 2023 – Podpora sportování mládeže 271 000,- Kč
Podpora sportu pro rok 2023 – Podpora sportování dospělých 31 000,- Kč

Jihomoravský kraj

Podpora sportu v Jihomoravském kraji 2023
48 000,- Kč

Město Šlapanice

Program Sport 50 000,- Kč

Městská část Brno-sever

Neinvestiční dotace – sport 10 000,- Kč

Městská část Brno-Nový Lískovec

Neinvestiční dotace – sport 36 000,- Kč


V roce 2023 obdržel náš Sportovní klub SEVER BRNO, z.s. tuto finanční podporu:

Teplárny Brno, a.s. 20 000,- Kč


Velmi si vážíme této podpory a spolupráce. Děkujeme.

partner partner partner partner partner partner partner partner partner