Dotace

V roce 2023 obdržel náš Sportovní klub SEVER BRNO, z.s. tyto dotace:

Národní sportovní agentura

Můj klub 2023
372 384,- Kč

Statutární město Brno

Podpora sportu pro rok 2023 – Podpora provozu sportovišť 77 000,- Kč

Město Šlapanice

Program Sport
50 000,- Kč

Městká část Brno-sever

Neinvestiční dotace – sport 10 000,- Kč

Velmi si vážíme této podpory a spolupráce. Děkujeme.

partner partner partner partner partner partner partner partner partner