Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na kalendářní rok:

  • Hráči do 10 let (ročník 2014 a mladší)
3 500,- Kč/rok
  • Hráči nad 10 let (ročník 2013 a starší)
5 000,- Kč/rok
  • Trenéři, organizační pracovníci
500,- Kč/rok
  • Sleva za sourozence
- 500,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné do 15. 2. daného roku formou bankovního převodu nebo v hotovosti.
Platba se provádí na základě vygenerovaného platebního předpisu z Klubového informačního systému.
Číslo bankovního účtu: 2801361665/2010

Nový člen má 1 měsíc trénování ZDARMA na vyzkoušení.

V případě dotazů kontaktujte předsedu klubu Michala Doležela, tel.: +420 608 610 842, e-mail: michal.dolezel@skseverbrno.cz

partner partner partner partner partner partner partner partner partner